proyectos

Asesoramiento metodológico PAI SOLSONÈS

Asesoramiento del proyecto «Investigació-Acció-Participativa pel desenvolupament comunitari i sostenible del món rural a la comarca del Solsonès», ejecutado por L’arada.

Financiación: Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Solsonès, Fundació Món Rural

Fecha: 2007

Responsable: Lucrecia Olivari

Querer, saber y poder participar (Texto publicado en “Pla d’acció integral del Solsonés. Volum 1”. Vilaseca Puigpelat, M; Mateu Martínez, A; Planell Aymerich, R. . Associació l’Arada, 2009. Apuntes metodológicos.)